19 grudnia, odbyło się doroczne Spotkanie Opłatkowe podczas którego zostały wręczone wyróżnienia w dziedzinie upowszechniania kultury.

W tym roku Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik uhonorowała Joannę Puk - Kierownika Technicznego naszego teatru!!!

Gorąco gratujemy Pani Joannie i całemu Zespołowi Technicznemu!