NASZ TEATR UCZESTNIKIEM AKCJI MASZ GŁOS!

Masz Głos to ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie udziału mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.

Od 2002 roku swoim działaniem akcja objęła 680 gmin w całej Polsce (27%). Mogą w niej wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Prowadzą oni działania ułatwiające współpracę mieszkańców z władzami oraz dające im poczucie wpływu na decyzje dotyczące ich miejscowości. Wspierają ich doświadczeni eksperci
i koordynatorzy.

Uczestnicy i uczestniczki angażują się w życie lokalnych społeczności – zmieniają przestrzeń publiczną (rewitalizują parki, budują boiska i place zabaw), dostosowują program instytucji kultury do potrzeb mieszkanek i mieszkańców, organizują debaty, zwiększają dostęp do informacji publicznej, integrują lokalne społeczności poprzez pikniki sąsiedzkie, wycieczki, wyprawy.

Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają
w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność.” [Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego]

(źródło: https://www.maszglos.pl/)