Dwie nominacje do Nagród Teatralnych „Złote Maski” w województwie śląskim za rok 2016 r otrzymał Teatr Nowy w Zabrzu !!! „Złota Maska” jest nagrodą przyznawaną corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

Nominowani:

- Anna Konieczna za rolę w spektaklu „Garnitur Prezydenta” Maliny Prześlugi w reżyserii Julii Mark – w kategorii "Aktorstwo - rola kobieca"
- Julia Mark za reżyserię spektaklu „Garnitur Prezydenta” Maliny Prześlugi – w kategorii "Reżyseria"

Gorąco gratulujemy!!!

Od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw - katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie. Współuczestnictwo mediów w przyznawaniu Złotych Masek polega na ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu przedstawicieli do składu komisji oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku nominowanych i laureatów Złotych Masek. Złote Maski przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji komisji złożonej z przedstawicieli fundatorów. Ocenie podlegają spektakle premierowe zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.