Z okazji 57. Międzynarodowego Dnia Teatru Maja Kleczewska napisała: "Dzisiaj obchodzimy święto teatru. Nasze święto.

Z okazji 57. Międzynarodowego Dnia Teatru Maja Kleczewska napisała: "Dzisiaj obchodzimy święto teatru. Nasze święto. Święto wspólnoty, do której należymy, i którą współtworzymy. Twórcy i widzowie odgrywają w nim najważniejsze role. I to jest naszą siłą, wielką społeczną siłą polskiego teatru." W przytoczonych słowach warte podkreślenia są zwłaszcza te: wspólnota i współtworzenie, ponieważ zawierają słowa-klucze teatru jako takiego. To co widzimy na scenie, zawsze odbywa się w duecie twórca-widz, który jest nieodzowny, by teatr istniał i miał coś do przekazania.

Dlatego też chcemy z okazji święta wszystkich ludzi teatru życzyć, by ten duet-dialog nigdy się nie skończył, byśmy się stale siebie wzajemnie słuchali i słyszeli i by nigdy nie doszło do pustych widowni i pustych scen. A już jutro zapraszamy na spektakl pt. "Dziennik Anny Frank" o godz. 19:00. Świętujmy razem!