Wojciech Kuczok

Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc
Asystent reżysera: Krzysztof Weber

Dramat
 2 godz.
 
 
Obsada:
KAROLINA GŁĄB
MAŁGORZATA ŁODEJ-STACHOWIAK
DANIELA POPŁAWSKA
MARIA RYBARCZYK
FILIP FRĄTCZAK
WIESŁAW CICHY
MARCIN KALISZ (gościnnie)
MATEUSZ ŁAWRYNOWICZ
ALEKSANDER MACHALICA
ANDRZEJ NIEMYT
WALDEMAR SZCZEPANIAK
MARIUSZ ZANIEWSKI

oraz DANIEL BRZOZOWSKI/SZYMON JANICKI/KSAWERY MIECZNIK (Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego)
 
  • Ambona03Ambona03
  • Ambona06Ambona06
  • Ambona01Ambona01
  • Ambona05Ambona05
  • Ambona08Ambona08
  • Ambona02Ambona02
  • Ambona04Ambona04
  • Ambona07Ambona07

 

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk… AMBONA LUDU, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata „Paszportu Polityki” oraz Nagrody Literackiej „Nike”, stanowi próbę wypełnienia tej luki. Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst. W istocie idzie tu o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku. A także – o podkreślenie potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań.

 

Premiera: 17.12.2016 r.