BĘDZIE GŁOŚNIEJ, JAŚNIEJ I WYGODNIEJ…

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

 

Program MKiDN: Infrastruktura kultury
Nazwa zadania: Zakup wyposażenia scenicznego