MAMY TO! 3. KONKURS IM. J. DORMANA!

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia jakości artystycznej przedstawień prezentowanych w placówkach oświatowych. W ramach otrzymanego dofinansowania samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizują pomysł na produkcję spektaklu wraz z działaniami edukacyjnymi dla dzieci i/lub młodzieży. Z jednej strony konkurs stanowi wsparcie dla szkół i nauczycieli w rozwoju uczniów – oferuje przedstawienia przygotowane z myślą o ich wieku i potrzebach oraz specyficznych szkolnych warunkach. Z drugiej zaś wspiera mobilność teatrów i otwiera je na wyzwanie budowania koncepcji artystycznych w oparciu o bezpośredni kontakt z widzem poza murami teatru.

W tegorocznej edycji wzięło udział 65 uprawnionych podmiotów. Do II etapu przeszło 12. Komisja po przeprowadzeniu w dniach 10,11 oraz 16 kwietnia 2018 roku rozmów z reprezentantami podmiotów zaproszonych do udziału w II etapie Konkursu, jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla pięciu projektów, w tym dla naszego spektaklu pt. “MORZE CICHE”.

Oznacza to, że możemy stworzyć spektakl “Morze Ciche” w reż. Ł. Zaleskiego. Rzecz wyjątkową.

Spektakl oparty na książce „Morze ciche” poprzez postać głównego bohatera wprost dotyczyć będzie sytuacji osób głuchych, nie ma jednak charakteru interwencyjnego. Ta poetycka opowieść ma szansę po prostu wzruszyć i właśnie poprzez tę emocję dokonać wiwisekcji świata młodego człowieka. Ma szansę stać się żywą lekcją empatii, dzięki identyfikacji z głównym bohaterem – Emilio. Ma także szansę stać się odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie na przedstawienia dla dotkniętych tą niepełnosprawnością dzieci i młodzież – będąc prawdopodobnie jednym z pierwszych w Polsce spektakli posługującym się również ich językiem i dedykowanym właśnie nim. To będzie również prawdopodobnie pierwszy w Polsce spektakl, w którym młodzież słysząca będzie miała szansę poznać ten, zapewne obcy im zupełnie, świat „cichego morza”, życia bez dźwięków i słowa wypowiadanego.

Współczesna kultura oparta jest m.in. na dźwięku, dlatego też osoby głuche i niedosłyszące często po prostu boją się przełamać i wyjść, chociażby na spektakl do teatru. Teatr Nowy w Zabrzu wychodzi naprzeciw takiemu oczekiwaniu – wychodzi do szkół, ośrodków i placówek wychowawczych, w których uczą się dzieci i młodzież z wadami słuchu. Aby nie pogłębiać izolacji – w zamiarze twórców – spektakl oglądać będą wspólnie dzieci słyszące i niedosłyszące, bądź głuche, poznając się nawzajem, poznając swoje światy i ograniczenia. Młode osoby będą uczyć się wzajemnej komunikacji, otwartości, ale przede wszystkim szacunku, odkrywając, jak różnią się ich światy, ale też jak wiele mają ze sobą wspólnego.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.