REGULAMIN KONKURSU XVIII FDW

„RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA” ZABRZE 2018

1. W konkursie mogą brać udział zaproszone przez organizatorów przedstawienia teatralne oparte na literaturze dramatycznej (polskiej i obcej) powstałej po 1989 roku, obrazującej problemy, dylematy i konflikty współczesnego człowieka – zrealizowane w polskich teatrach instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych. Dopuszczalne są również twórcze adaptacje prozy, scenariuszy filmowych itp.

2. Organizatorzy Festiwalu powołają jury konkursowe składające się z wybitnych twórców i krytyków teatralnych, którego zadaniem będzie dokonanie oceny prezentacji poprzez przyznanie nagród i wyróżnień.

3. Jury, po obejrzeniu wszystkich prezentowanych w ramach Festiwalu przedstawień przyzna nagrody indywidualne (lub zespołowe) za twórczy wkład w realizację dramatu współczesnego na scenach polskich.

4. Laureatami nagród mogą być twórcy widowiska teatralnego: reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kompozytorzy, choreografowie.

5 Jury otrzyma kwotę 32 tys. złotych przeznaczoną na nagrody, wraz z prawem swobodnego nią dysponowania, w ramach niniejszego regulaminu.

6. Najlepszemu dramatopisarzowi festiwalu Jury przyznaje Nagrodę im. Stanisława Bieniasza w formie medalu zaprojektowanego przez Zygmunta Brachmańskiego.

7. Publiczność w drodze plebiscytu przyznaje swoją nagrodę najlepszemu spektaklowi festiwalu.

8. Odrębne nagrody przyznawane są również przez Jury „Młodych”.